Nový školní rok 2023/2024

01.09.2023

Vítáme v novém školním roce děti, žáky i jejich zákonné zástupce a všem přejeme hodně úspěchů ! 

První školní den 4.9. budou děti i žáci ve škole od 8:00 do 8:45 hod. 
Od 5.9 do 8.9. budou všichni žáci ve škole do 11:40 hodin.

Z důvodu bezpečnosti bude vstup do budovy školy do odvolání předními dveřmi.

Další dny v měsíci září budou žáci vyučováni dle upraveného rozvrhu hodin a zákonní zástupci budou o něm informováni prostřednictvím žákovských knížek.

Žáci 4. a 5. ročníků se každé pondělí v rámci tělesné výchovy povinně zúčastní výuky plavání. Začnou již v pondělí 11.9. 

Těšíme se na Vás :)