Digitalizujeme

04.09.2023
ROK 2022 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

ROK 2023 NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY - PREVENCE DIGITÁLNÍ PROPASTI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy rozděluje školám finanční prostředky od roku 2020 do roku 2026 na vybavení žáků digitálními technologiemi pro jejich rozvoj informatického myšlení a digitálních kompetencí a na rozvoj digitálních kompetencí učitelů prostřednictvím Národního plánu obnovy v rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace.  

Výzva je určena pro základní školy, střední školy a konzervatoře, jejichž zřizovatelem není stát, kraj, obec nebo dobrovolný svazek obcí

Dotace na základě této Výzvy je poskytována podle zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a vychází z Komponenty 3.1. Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace Národního plánu obnovy. Finančním zdrojem jsou prostředky fondu Evropské unie – Next Generation EU.

Více informací na stránkách: https://www.edu.cz/digitalizujeme/  

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/narodni-plan-obnovy-prevence-digitalni-propasti-a-podpora