Organizace školy

PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Ředitelka školy: Mgr. Petra Zelenková, ICT metodik, správce

Zástupkyně ředitelky: Mgr. Pavla Lajczyková, koordinátor ŠVP

Výchovná poradkyně: Mgr. Alexandra Honová

Školní psycholog: Mgr. Věra Kučová

  • konzultační hodiny každou středu   

Speciální pedagog: Mgr. Pavla Lajczyková 

Metodik prevence: Mgr. Dagmar Škvárová

Školní sociální pedagog: Eliška Pekarská DiS.
UČITELÉ

tř.uč. přípravné třídy Jana Procházková

tř. uč. I.A Mgr. Martina Hrabovská

tř. uč. II.B Mgr. Jana Biskupová

tř. uč. III.A (2., 3.) Ing. Božena Šmolková

tř. uč. IV.A (2.,4.) Ing. Marie Sochorková 

tř. uč. I.B   Mgr. Veronika Moravcová 

tř. uč. V.A (2.,5.) Mgr. Dagmar Škvárová 

tř. uč. III.B (3.,5.) Mgr. et Mgr. Michaela Garbová

tř. uč. IV.B  Mgr. Simona Titzová

tř.uč. VII. Ing. Pavla Šárková

tř. uč. VI. Mgr. Pavla Lajczyková   

učitelka VIII. (8.,9., 7. ZŠS) Mgr. Jarmila Sivá

učitel Mgr. Antonín Klevar

učitelka Mgr. Petra Šmitáková

učitelka Mgr. Pavlína Čápová

učitelka EtV Bc. Eva Sedláková

učitelka AJ Jana Plísková 

vychovatelka ŠD  Vanesa Chovancová DiS.


ASISTENTI PEDAGOGA

PřTř Markéta Kovácsová DiS. 

I.A Pavla Michalíková

II.B Marta Šafránková

III.A Lucie Toráčová

IV.A Andrea Lednická

I.B Bc. Eva Sedláková

V.A Bc. David Polák

III.B Helena Malíková

IV.B Jana Plísková

VII. Bc. Kateřina Rovenská DiS.

VI. Klára Matějová

VIII. Helena Ištoková


NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Ekonomka: Ing. Karla Vyhlídalová

Administrativní pracovnice, personalistka: Mgr. Žaneta Kubatková

Školník: Miloslav Hanák

Uklízečky: Anna Krivá

                  Miluše Procházková