Úřední deska


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU č. 3/2024


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - VÝKON TDS A KOORDINÁTOR BOZP - 31. leden 2024


KONKURZNÍ ŘÍZENÍ - leden 2024


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - REKONSTRUKCE SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍ - 16. leden 2024 - ukončena 


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - 30. listopad 2023 - ukončena


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU - VÝMĚNA OKEN - listopad 2023 ukončena


VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU - 10. listopad 2023  Dodávka IT 1/2023 zrušena, 

Dodávka IT 2/2023 ukončena


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - 25. říjen 2022VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - srpen 2016

Stavební dozor k rekonstrukci podlahy v tělocvičně

Příkazní smlouva na inženýrskou činnost

Zadávací podmínky - stavební dozor    

Zápis o otevírání obálek 

Zápis o vyhodnocení nabídek 


VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ - červen 2016 - ukončeno.

Posouzení a hodnocení nabídek proběhlo dne 29.6.2016.
Rekonstrukce podlahy v tělocvičně:

Zadávací podmínky 

Smlouva PD Historie:

12.6.2014 proběhlo výběrové řízení

26.5.2014 Upozornění pro zájemce k předložení nabídky k výběrovému řízení 

- pod současným PVC se nacházejí původní parkety; je třeba zvážit vhodný technologický postup při přípravě