O nás

Historie školy

Historie tzv. speciálního školství se v Ostravě – Mariánských Horách datuje od roku 1949.      V budově na ulici Karasova 300/6 byla zvláštní škola od roku 1973. Od počátku 90. let se vedení školy snažilo zaměřit se i na péči o děti a žáky buď s poruchami učení, nebo se sociálním handicapem. Škola v té době jako jediná v celé republice měla třídu pro děti předškolního věku a třídu běžné základní školy. 

Současnost

V současné době je přípravná třída zřízena pro děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, u kterých je předpoklad, že zařazením do přípravné třídy se vyrovná jejich vývoj, přednostně dětí, kterým byl povolen odklad školní docházky. Také poskytujeme vzdělání žákům běžné základní školy na prvním stupni a žákům s mentálním postižením na obou stupních. V mnoha třídách jsou integrováni žáci se sluchovým postižením.