Spolupráce

  • Ostravská univerzita

 - katedra speciální pedagogiky

Studenti uvedených kateder absolvují na naší škole náslechy, průběžné i souvislé praxe 

se zaměřením na speciální pedagogiku.

  • Slezská univerzita v Opavě

 - spolupráce v oblasti  praxe studentů


  • Vyšší odborná škola sociální 

 - exkurze studentů prvních ročníků 

 - průběžná a souvislá praxe studentů