Školní družina

Provoz školní družiny:

Ranní družina není realizována.

Odpolední provoz: 11:40 – 15:40 hod.

Vychovatelka ŠD: Vanesa Chovancová Dis. 
E-mail: vanesa.chovancova@zskarasova.cz 

 • Provoz školní družiny je pro žáky prvního až třetího ročníku.
 • V případě závažných důvodů ze strany rodičů může být do školní družiny přijato i dítě z přípravného ročníku a dítě starší, pouze ale v případě, že jsou rodiče zaměstnáni, případně že je dostatečná kapacita.
 • V žádném případě nelze žáka samotného pustit domů na telefonické zavolání. V tomto případě si jej musíte vyzvednout osobně.

Stále úkoly ŠD:

 1. vyžadovat po dětech dodržování zásad společenského chování
 2. po celý školní rok využívat dobrého počasí k pobytu dětí venku, rozvíjet tělesnou zdatnost, pěstovat ohleduplnost k druhým, vést děti ke kamarádskému chování při hrách
 3. věnovat zvýšenou pozornost slabším dětem, úzce spolupracovat s učiteli a rodiči. Formy práce budou vycházet z věkového složení dětí
 4. dle možností navštěvovat pořady pro děti ve Středisku volného času Korunka
 5. dle možností využívat tělocvičnu, školní kuchyň a zahradu
 6. vést žáky k osobní hygieně a upravenosti zevnějšku, pěstovat základy vkusného oblékání, dodržovat čistotu a pořádek, pitný režim
 7. poučit děti o bezpečnosti a požární ochraně

Aktivity školní družiny:

11.40 - 12.30 

 • příchod dětí do ŠD
 • volná hra dle výběru dětí
 • psaní domácích úkolů

12.30 - 12.45 příprava k obědu - hygiena

12.45 - 13.30 oběd - svačina

13.30 - 15.40 odpolední činnost

 • pobyt venku
 • rozumová výchova
 • pracovní výchova
 • hudební výchova
 • tělesná výchova
 • estetická výchova
 • relaxace


Dětem do družiny prosím nedávejte mobilní telefony, tablety ani jinou elektroniku či cennosti (peníze). Za přinesené hračky a další věci nenese vychovatelka ani asistenti pedagoga odpovědnost.


Fotogalerie