Karaska pro všechny

22.05.2023

Naplánovali jsme a začínáme realizovat v školním roce 2022-2023 a ukončíme v srpnu 2025 níže uvedené aktivity:

 A1 Asistent pedagoga pro žáky se sociálním znevýhodněním 

A3 Školní sociální pedagog

B1 Pedagogická intervence – doučování 

B3 Pedagogická intervence se zaměřením na podporu rané adaptace žáků 

B4 Psychosociální intervence, podpora duševního zdraví dětí a žáků, preventivní práce

B6 Vzdělávací akce pro žáky se zaměřením na zvyšování jejich studijní motivace; adaptační, socializační aktivita 

B7 Zážitkový vzdělávací program pro žáky 

B9 Školní akce zaměřená na posílení spolupráce s rodiči sociálně znevýhodněných žáků

C1 DVPP se zaměřením na společné vzdělávání a inovativní metody a postupy ve vzdělávání 

C4 Stáže, vzájemná kolegiální podpora