Potravinová pomoc dětem v sociální nouzi z prostředků OPZ+ v Moravskoslezském kraji

01.09.2023

Operační program
Operační program Zaměstnanost plus

Cíl projektu
Cílem projektu je poskytovat ve školním roce 2023/2024 a 2024/2025 bezplatné školní stravování dětem z rodin, které jsou ohrožené chudobou nebo potravinovou deprivací. Bezplatné obědy budou dostávat také děti z rodin, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci. Bezplatné školní stravování bude poskytováno dětem v mateřských, základní i středních školách v Moravskoslezském kraji, včetně škol speciálních a konzervatoří. Projekty na financování obědů pro znevýhodněné děti jsou v Moravskoslezském kraji realizovány již od roku 2017 a dlouhodobé zkušenosti ukazují, že dětem, které pravidelně chodí na obědy, se zlepší celková školní docházka a jejich sociální začlenění mezi ostatní děti. 

Více informací v sekci Projekty