Prevence na Karasce

19.05.2023

PROJEKT JE UKONČEN, v aktivitách pokračujeme. 


Realizace:

V době od 1.9. 2020 do 31.8. 2021. 23. 9. 2020 projektový den Pravidla a společenství třídy 

říjen 2020 besedy ve třídách s psycholožkou školy

9. prosince 2020 proběhly dvouhodinové bloky přednášek Mgr. Látala na téma "Rizika internetu a komunikačních technologií" pro kolektivy tříd IV.A, V.A a VII.A

11.2. 2021 zajistily třídy z učitelek JBi a DH podklady na téma "Prosociální chování (kamarádství, co mohu udělat pro druhé, a co společnými silami)",

19.4. 2021 zajistily třídy učitelek MR a PL podklady pro projektový den na téma "Formování zdravého sebepojetí a sebeúcty (kdo jsem, můj svět, můj talent, každý jsme jiný)",

29.4. 2021 zajistily kolektivy tříd učitelek BŠ, JP, MH projektový den na téma "Reálné a zobrazené vzory (identifikace se vzory, vzory v rodině a okolí, co mě na vzorech přitahuje, prezentace)",

3.5. 2021 třídy učitelek JS, MG a DŠ připravily projektový den na téma "Asertivita, umím slušně říci ne (základy a význam asertivity, schopnost odmítnout nabídku k užívání alkoholu a dalších návykových látek, k sexuálnímu zneužívání – technika odmítání)".

27.8. 2021 Lektorský den pro pedagogy