Vítejte v novém školním roce

29.08.2022

Vítáme v novém školním roce děti, žáky i jejich zákonné zástupce a všem přejeme hodně úspěchů.

První školní den budou děti i žáci ve škole pouze od 8:00 -do 8:45 hod,

v pátek, 2. 9., budou děti příravné třídy, žáci I.A, I.B, a II.A ve škole do 9:40 hod; ostatní do 11:40 hod.

Další dny v měsíci září budou žáci vyučováni dle upraveného rozvrhu hodin a zákonní zástupci budou o něm informováni prostřednictvím žákovských knížek.

Oba ročníky žáků třídy IV.A (4.,5.) a pátý ročník žáků třídy III.A (3.,5.) se v rámci TV povinně zúčastní výuky plavání. Začnou již v pondělí 5. 9.

Těšíme se na vás!